Leden VZW Kaatsclub Michiels

18-02-2016 00:02

Beste bezoeker,


Begin 2016 werd de club wettelijk geherstructureerd.De statutaire VZW werd hervormd.

De bestaande leden werden vervangen en het aantal leden werd uitgebreid.

De niewe statutaire VZW wordt gevormd door de volgende 7 leden:

Yvan Roelandt - Dirk Roelandt - Luc De Nul - Geert Reynaert - Wim Reynaert - Herman Baeyens - Peter De Winne

Deze mensen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om de club een sterke structuur te geven en deze  financieel en organisatorisch te versterken om zodoende het succes van de club in de toekomst te blijven garanderen.


Het bestuur